Zwiększenie plonów

niekorzystnych procesów w środowisku glebowym Ministerstwo Rolnictwa i Gos-podarki Żywnościowej przeznacza specjalne środki finansowe na wapnowanie i magnezowanie gleb. Zabiegi te, oprócz oczywistych korzyści dla produkcji rolnej, ograniczają pobieranie przez rośliny szkodliwych metali ciężkich, wprowadzając jednocześnie pewne ilości mikroelementów. Wapno dolomitowe spełnia w glebie wiele ważnych funkcji:

-1) odkwasza glebę i poprawia jej strukturę, 2) zwiększa plony, 3) poprawia cechy jakościowe roślin, oddziałując na zdrowotność produktów roślinnych przeznaczonych do spożycia przez człowieka i zwierzęta,

-4) wnosi do gleby potrzebne mikroelementy, które regulują procesy enzymatyczne, 5) zwiększa odporność roślin. W glebie nie zakwaszonej prawidłowo przebiegają procesy rozkładu resztek pozostałych po zebraniu plonów, po nawożeniu obornikiem oraz po zastosowaniu nawozów zielonych. Glebę mocno zakwaszoną można rozpoznać po tym, że masowo rozwijają się na niej chwasty (skrzyp, dziki rumian, szczaw, bratek polny). Wapno magnezowo-węglanowe powinno być stosowane w dawkach zależnych od odczynu pH i rodzaju gleby: na gleby lekkie, przy odczynie pH 4 – 5 – w dawce około 4 ton na hektar, natomiast na gleby ciężkie – 7 ton na hektar. Odczyn gleby na swojej działce można łatwo zbadać używając małego kwasomierza polowego (pH-metru), kupionego w sklepie ogrodniczym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>