Zalety i wady

-1. Hamują produkcję wydzieliny, która upośledza drożność dróg oddechowych i może być zaaspirowana do płuc. Zaleta ta przewyższa wadę, jaką jest powstawanie w drzewie oskrzelowym gęstego, lepkiego śluzu. Po podaniu domięśniowym 0,5 mg działanie osiąga szczyt po 30-45 minutach i utrz_ymuje się przez. 2-3 godziny. Działanie tej samej dawki podanej dożylnie ujawnia się już po 1 minucie i trwa około 30 minut.

-2. Skopolamina działa uspokajająco i wywołuje niepamięć. 3. Atropina działa depresyjnie na zakończenie nerwu błędnego w sercu. Jest przydatna, gdy stosowane są środki pobudzające te zakończenia, jak np. halotan, trójchloroetylen, chloroformi a więc zwalniające czynność serca.

-4. Zwiększając napięcie wpustu żołądka, atropina może zapobiegać regurgitacji. 5. Podanie atropiny w premedykacji może zapobiec zwolnieniu czynności serca oraz zaburzeniom rytmu po śródoperacyjnym podaniu atropiny dożylnie, np. przed zastosowaniem neostygminy151.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>