Zalety i wady cz. 2

-6. Przeciwdziałają zwolnieniu czynności serca i hamują nadmierne wydzielanie śliny, występujące po zastosowaniu sukcynylocholiny. 7. Zapobiegają pooperacyjnym nudnościom i wymiotom wywoływanym przez opioidy.

WADY: 1. Uniemożliwiają ocenę reakcji źrenic. 2. Mogą powodować powstawanie w drzewie oskrzelowym trudnego do usunięcia, gęstego i lepkiego śluzu.

-3. Mogą wywoływać przyspieszenie czynności serca i podwyższenie temperatury ciała. 4. Hamując wydzielanie potu, mogą powodować podwyższenie temperatury ciała.

-5. Skopolamina może powodować niepokój, szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku. 6. Atropina zwiększając objętość przestrzeni martwej płuc może powodować niedotlenienie krwi162.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>