Wysokie znieczulenie podpajęczynówkowe

Wysokie znieczulenie podpajęczynówkowe2. Wysokie znieczulenie zewnątrzoponowe3. Środki blokujące zwoje. Działanie blokujące zwoje środków, takich jak helcsameto- nium i pentametonium, zaobserwowano podczas stosowania ich dla odwrócenia działania dekametonium4, hipotensja o znaczeniu klinicznym występuje po zastosowaniu pentametonium dla odwrócenia działania dekametonium5. Hunter zalecał bardziej heksa- metonium niż pentametonium6. Enderby stosował w tym celu pentolinium7. Trójmetafan był stosowany przez Sarnoffa8 oraz przez Magilla i innych9. Robertson i inni opisali zastosowanie fenaktropinium10. Nitroprusydek sodu został zastosowany do leczenia przełomu nadciśnieniowego w r. 192911, a dla zmniejszenia krwawienia podczas anestezji w r. 19621*.

Opaski gumowe, czyli mankiety uciskowe, zostały wprowadzone w r. 186913. Zwiększone krwawienie podczas anestezji: PRZYCZYNY ANESTEZJOLOGICZNE. Utrata świadomości powoduje zmniejszenie napięcia naczynioruchowego na obwodzie z jednoczesnym rozszerzeniem się naczyń zaopatrujących skórę i mięśnie oraz zwężeniem naczyń zaopatrujących nerki i narządy jamy brzusznej.

Krwawienie może być nasilane przez wymienione niżej czynniki: 1. Częściowa niedrożność dróg oddechowych. 2. Hiperkapnia wywołana: a) niewystarczającym usuwaniem dwutlenku węgla: b) hipowentylacją.

-3. Kaszel podczas indukcji i anestezji, szczególnie podczas zabiegów na głowie i szyi. Prowadzi to do wzrostu ciśnienia wewnątrz klatki piersiowej, wzrostu ciśnienia żylnego i zwiększonego krwawienia żylnego.

-4. Opory w układzie anestetycznym, np. zacinająca się zastawka wydechowa, powodująca wzrost ciśnienia wewnątrz klatki piersiowej podczas wydechu. 5. Nadmierna tachykardia wywołana atropiną lub flaksedilem (gallamina).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>