Wyjaśnienie krzywej

Strzałki oznaczają kolejno: 1) kwasica oddechowa, 2) wyrównana zasadowica metaboliczna, 3) kwasica metaboliczna, 4) wyrównana zasadowica oddechowa, 5) zasadowica oddechowa, 6) wyrównana kwasica metaboliczna, 7) zasadowica metaboliczna, 8) wyrównana kwasica oddechowa.

(Patrz również: Nunn J. F., Modern Trends in Anaesthesia, Nr 2, red. Evans F. T. i Gray T. C., 1962, rozdz. 1. London: Butterworths Devenport H. W., The ABC of Acid- -base Chemistry, wyd. 5, 1969, Chicago i London: University of Chicago Press Hedley- -White J., General Anaesthesia, red. Gray T. C. i Nunn J. F., wyd. 3, 1971, rozdz. 23, tom 1, London: Butterworths).

Oddechowa kwasica i zasadowica. Stany te związane są ze zmianami prężności dwutlenku węgla we krwi tętniczej (Paco2). (Dwutlenek węgla wytwarza „kwas oddechowy”, czyli kwas węglowy). Prawidłowe Paco2 leży w granicach 36-44 mm Hg (4,9- -5,9 kPa). Kwasica oddechowa przebiega z podwyższeniem prężności dwutlenku węgla.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>