WTÓRNE NASYCENIE TKANEK

WTÓRNE NASYCENIE TKANEK5. Mózg otrzymuje początkowo dużą ilość środka anestetycznego. Jednakże w miarę upływu czasu następuje redystrybucja i dochodzi do równowagi w nasyceniu nim wszystkich tkanek. Z powodu recyrkulacji anestetyku do tkanek innych niż mózg w czasie indukcji należy podawać stosunkowo dużą jego ilość. W miarę wysycenia tych zbiorników dla podtrzymania anestezji potrzebna jest mniejsza ilość środka (prawo zanikającego oporu wg Gilla0). Szybkość nasycania tkanek innych niż nerwowa zależy od wymienionych niżej czynników.

a. Przepływ tkankowy. Grupa bogato unaczynionych narządów – serce, nerki, wątroba, gruczoły wewnętrznego wydzielania, mózg – otrzymuje 75% rzutu serca. W spoczynku mięśnie i skóra otrzymują mniej niż 20% rzutu. Ubogo unaczynione tkanki: kości, więzadła, chrząstki stanowią około V4 masy ciała, lecz ich wpływ na redystrybucję anestetyku jest niewielki. Tkanka tłuszczowa posiada w spoczynku perfuzję zbliżoną, jak tkanka mięśniowa, natomiast znacznie większą od niej zdolność wchłaniania środków anestetycznych.

b. Współczynnik rozdziału krew/tkanka. Dla określonego środka anestetycznego większość tkanek organizmu posiada zbliżone współczynniki rozdziału. Wyjątek stanowi tkanka tłuszczowa.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>