Winian leworfanolu

Winian leworfanolu (Dromoran, winian lewo-morfinianu, Levorphan, Methorphan). Uzyskany przez Schindera i Grisnera w r. 1949. Chemicznie jest to kwaśny winian 3- -hydroksy-n-metylomorfinonu. Środek przeciwbólowy, stosowany poza.jelitowo i doustnie. Działa dłużej i silniej niż morfina. Jest dobrym lekiem uspokajającym w okresie przedoperacyjnym i jednym z najlepszych dostępnych środków przeciwbólowych w okresie pooperacyjnym80. W dawce dożylnej 2 mg stosowany jako dodatek do anestezji tio- pental-N20-tlen z lepszym wynikiem niż petydyna. Przydatny w bólu pooperacyjnym01. Działa słabo nasennie. Rzadko wywołuje nudności i wymioty. Nie hamuje kaszlu ani nie powoduje senności obserwowanej czasem po morfinie. Może wywoływać skurcz błony mięśniowej jelit i z tego powodu nie jest zalecany w bólach typu kolki. Stosowany doustnie w dawce 1,5-2 mg, a przy dużym nasileniu bólu – 4 mg. Pozajelito- wo – 1-5 mg.

Wytrąca się z tiopentalem, natomiast z gallaminą i tubokuraryną nie wchodzi w reakcję. Dekstrometorfan jest przydatnym lekiem przeciwkaszlowym (Romilar).

Najbardziej skutecznymi lekami doustnymi w zwalczaniu bólu o dużym nasileniu są metadon, dekstromoramid i leworfanol. Najdłuższy czas działania wykazuje lewor- fanol.

Pirytramid (Dipidolor). Trzeciorzędowa amina z grupy dwufenylopropylaminy, opisana w r. 19619E. Narkotyczny środek przeciwbólowy. Dawka 20 mg odpowiada 15 mg morfiny, zaś 15 mg – 100 mg petydyny. Działa silniej nasennie niż morfina lub petydyna, lecz rzadziej powoduje spadek ciśnienia, nudności i wymioty. Przydatny w łagodzeniu bólu pooperacyjnego oraz jako dodatek do anestezji N20-tlen-środek zwiotczający. (Patrz również: Saarne A., Acta anaesth. scand., 1969, 13, 11 Kay B., Br. J. Anaesth., 1971, 43, 1167 Gibb D. B. i Pickler N„ Anaesth. Int. Care, 1973, 1, 318 Tun- stall M. E. i Ogg T. W., Anaesthesia, 1974, 29, 728).

Benzoktamina (Tacitin). Pochodna dwubenzocyklooktodienu, opisana w r. 197008’9ł. Lek uspokajający, kojący i przeciwlękowy, stosowany na oddziałach intensywnej terapii95. Nie powoduje znaczniejszej depresji krążenia i oddychania. Dawka dożylna 20-40 mg.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>