Wielokrotne dawki

Wielokrotne dawki mogą wywołać podwyższenie ciśnienia. Jeżeli depresja oddechowa nie ma ciężkiego przebiegu, należy unikać powtarzania dawki. Znosi wzmożone przez morfinę napięcie błony mięśniowej jelit. Podana pacjentowi nie będącemu pod wpływem morfiny wywołuje nudności, zwężenie źrenic, wzmożoną potliwość, pewne uspokojenie i halucynacje. Jest to lek podstępny w działaniu. Zbyt mała ilość nie odwróci działania morfiny, zbyt duża – spotęguje jej działanie. W anestezjologii sto-sowana głównie w celu zwalczania depresji oddychania, wywołanej użyciem morfiny lub petydyny.

Zwykły roztwór zawiera 10 mg w 1 ml. Dawka dożylna wynosi 3-10 mg. Roztwór podawany niemowlętom zawiera 1 mg w 1 ml. Lewalorfan (Lorfan). Jest to n-alliłowa pochodna lewomorfinonu (lewodromoran), do którego wykazuje analogiczne podobieństwo jak nalorfina do morfiny. Lewalorfan został zsyntetyzowany przez Schneidera i Hellerbacha w r. 1950. W dwa lata później użyty przez Fromjerza i Pellmonda106 jako antidotum w depresji oddechowej. Działa dłużej zarówno od nalorfiny, jak morfiny i petydyny. Hamuje wzrost ciśnienia płynu mózgowo-rdzeniowego wywołany przez petydynę. Skutecznie przeciwdziała depresji spowodowanej działaniem morfiny, petydyny, leworfanolu itp. Wzmaga natomiast działanie depresyjne pentobarbitalu. W anestezjologii stosowany w celu zwalczania ostrej depresji oddechowej, która może towarzyszyć anestezji podtlenkiem azotu z tlenem uzupełnionej petydyną, fenoperydyną itp.

Zalecana dawka odwracająca depresję oddychania wynosi Vioo dawki petydyny, V20 dawki morfiny, V10 dawki leworfanu. Lewalorfan należy podawać dożylnie po 0,5-1 mg w odstępach 3-5-minutowych (u noworodków po 0,25-0,5 mg do żyły pępowinowej). Stosowany w 0,1% roztworze, 1 ml zawiera więc 1 mg. Petyloilan zawiera petydynę i lewalorfan w stosunku 100 do 1,25 (80 1). Nowsze doniesienia wykazały, że dodawanie lewalorfanu do petydyny obniża działanie przeciwbólowe i nasila niepożądane objawy uboczne petydyny. Może dochodzić do pogłębienia depresji oddechowej106.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>