Wdychanie gazów i par anestetycznych

-4. Wdychanie gazów i par anestetycznych, np. podtlenku azotu i tlenu lub powietrza, trójchloroetylenu z powietrzem39. Moriina (od greckiego Morfeusza – bóg snów). Stosowana w postaci opium od ponad 2000 lat, jest nadal najlepszym dostępnym środkiem przeciwbólowym (po raz pierwszy użyta przez Teofrastusa w 3 w. p.n.e.). („Wśród lekarstw, które Bóg Wszechmogący podarował człowiekowi, aby ulżyć jego cierpieniom, żaden nie jest tak wszechstronny i skuteczny jak opium” – Thomas Sydenham, 1680. Jest to prawda aktualna i dzisiaj.) Opium pochodzi z wysuszonego soku niedojrzałych makówek.

Morfinę wyizolował z opium w r. 1806 F. W. A. Sertürner (1783-1841) z Paderborn49. Sole morfiny nie ulegają rozkładowi w trakcie gotowania.

Po raz pierwszy w premedykacji zastosowali morfinę na zwierzętach Lorenzo Bruno z Turynu w r. 1850, Claude Bernard (1813′-1878) w r. 186911 oraz L. Labbe (1832-1916) i E. Goujon z Paryża w trzy lata później42.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>