WADLIWA INSTALACJA

b. WADLIWA INSTALACJA: zwarcia w aparaturze elektrycznej, wadliwe podłączenia i przewody, pęknięcie żarówki. Wszystkie przenośne aparaty elektryczne powinny być wyposażone w przeciwwybuchowe przełączniki, trzyżyłowe giętkie przewody izolowane, z drutem uziemiającym przymocowanym do zewnętrznej obudowy aparatu i do styku uziemionego wtyku ściennego. Wtyk powinien być wyposażony w zabezpieczenie uniemożliwiające przypadkowe wyjęcie wtyczki podczas przepływu prądu.

-3. ELEKTRYCZNOŚĆ STATYCZNA. Najczęstsza przyczyna wybuchów na salach operacyjnych. W celu zmniejszenia do minimum ryzyka wybuchu należy podjąć skrupulatne zabezpieczenie przed tworzeniem się ładunku elektrostatycznego. Wyładowanie elektrostatyczne następuje w momencie rozdzielenia kontaktujących się uprzednio dwóch różnych powierzchni. Występuje również tuż przed kontaktem wysoko naładowanej substancji nieprzewodzącej z przewodnikiem prądu.

W celu zmniejszenia niebezpieczeństwa należy umożliwić odprowadzenie ładunków za pomocą uziemienia. Dobrze przewodząca podłoga powinna być wspólnym połączeniem wszystkich przedmiotów w sali operacyjnej. Opór elektryczny podłogi, mierzony w jakimkolwiek jej punkcie między dwiema elektrodami odległymi o 1 m powinien wynośić od 25 000 do 500 000 omów. Gdy zapewniono dobre przewodnictwo podłogi, trzeba zadbać o dobry kontakt elektryczny z nią całego sprzętu oraz personelu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>