UŚPIENIE PODSTAWOWE

UŚPIENIE PODSTAWOWE (NARCOSIS BASALIS) ŚRODKAMI PODAWANYMI DOODBYTNICZO Uśpienie podstawowe oznacza głęboką premedykację, wprowadzającą pacjenta w stan nieprzytomności.

Historia. W r. 184715S Mikołaj Iwanowicz Pirogow (1810-1881) z Petersburga i Marc Dupuy z Paryża podali pary eteru doodbytniczo. W r. 1882 powtórzył ten eksperyment Wanscher z Kopenhagi, a w r. 1884 Molliere z Lyonu. Doniesienia J. H. Cunninghama (1877-1960) i Franka Laheya (1880-1953) z Bostonu ukazały się w r. 1905. J. T. Gwathmey z Nowego „Jorku (1863-1944) zaproponował doodbytnicze podawanie oleju eterowego w r. 1913154.

W r. 1927 Butzengeiger i Eicholtz (dyrektor działu farmakologicznego firmy Bayer w Wuppertal-Elberfeld) zastosowali awertynę156, zaś w r. 1928 Rowbotham – paraldehyd w postaci oleju156. Blomfield i Shipway167 zastosowali awertynę w Anglii w r. 1928158. (Patrz również: Edwards G., Proc. R. Soc. Med., 1945, 39, 71). Doodbytnicze podawanie tiopentalu opisano po raz pierwszy w r. 1939159.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>