Tiopental

Tiopental jest zasadniczo dobrze tolerowany, pod warunkiem stosowania małych c wek, lecz jego metabolizm i wydalanie są powolne. Wstrząs można opisać jako zaburzenie hemodynamiczne, powodujące tak znaczną redukcję przepływu włośniczkowego, że powstaje hipoksja tkanek, która prowadzi do zmian funkcjonalnych, morfologicznych lub jednych i drugich. W przeszłości główny nacisk kładziono na pośredni pomiar ciśnienia tętniczego i częstość tętna. Oceniać należy również powrót żylny i ciśnienie żylne, wydolność serca, opór obwodowy, szybkość przepływu krwi i perfuzję tkankową.

Po raz pierwszy w obecnym znaczeniu termin ,,shock” użyty został przez Jamesa Lattę w r. 18321, który lecząc cholerę w latach 1831-1832 podawał dożylnie roztwory soli. Już ponad 150 lat wcześniej Sir Christopher Wren (1632-1723) wykonał dożylną infuzję u psa, używając lotki ptasiego pióra i pęcherza jako prototypu strzykawki dożylnej2.

Wśród przyczyn wstrząsu wymieniano3: 1) zapaść naczynioruchową, czyli rozszerzenie naczyń (Crile G. W., 1865-1943), w r. 1899 2) skurcz naczyń (Malcolm, 1905)

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>