Technika wstrzyknięcia dożylnego

Anatomia25 i fizjologia. Większość wstrzyknięć jest dokonywana do powierzchownych żył ręki i przedramienia. Do żył przedramienia położonych powierzchownie w stosunku

do powięzi głębokiej należą: 1) żyła odpromieniowa (v. cephalica) po stronie promieniowej przedramienia, 2) żyła odłokciowa (v. basilica) po stronie łokciowej, 3) żyła po- środkowa łokcia, 4) żyła pośrodkowa przedramienia.

Technika wstrzyknięcia dożylnego. Podstawą powodzenia przy wstrzyknięciu dożyl nym jest dobre oświetlenie i ostra igła. Najwygodniejsze są igły-motylki, produkowane w paru wielkościach. Należy wybrać najbardziej dostępną i najłatwiejszą do nakłucia

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>