Synergistyczny efekt

Synergistyczny efekt – wzajemne wzmocnienie działania dwóch lub kilku substancji występujących razem w danym środowisku efekt synergistyczny występuje m.in. podczas stosowania kilku chemicznych środków ochrony roślin oraz inhibitorów i leków.

„Środowisko i Rozwój” – konferencja ONZ w Rio de Janeiro (czerwiec 1992), na której określono zasady tzw. zrównoważonego rozwoju. Główne dokumenty: „Deklaracja z Rio” i „Agenda 21”.

Środowisko przyrodnicze – przyroda określonego terenu. Występuje wszędzie, niezależnie od formy i stopnia przekształcenia środowiska naturalnego. Głównymi składnikami środowiska przyrodniczego, tak samo jak środowiska naturalnego, są: ziemia, woda, atmosfera, energia słoneczna, rośliny (w tym mikroorganizmy), zwierzęta i ludzie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>