ŚRODKI MOCZOPĘDNE

ŚRODKI MOCZOPĘDNE. Większość diuretyków nasila działanie leków* hipotensyj- nych. Mechanizm tego działania nie jest poznany. INHIBITORY MONOAMINOOKSYDAZY. Monoaminooksydaza bierze udział w rozkładzie noradrenaliny i powoduje znikanie jej z ziarnistości zakończeń adrenergicz- nych. Inhibitory monoaminooksydazy wywołują nagromadzenie różnych amin w zakończeniach nerwowych, wówczas impulsy nerwowe wyzwalają z zakończeń mieszaninę katecholamin o znacznie słabszym niż noradrenalina działaniu. W rezultacie dochodzi do częściowej blokady układu współczulnego. Jednakże podawanie tych substancji może wywoływać nadmiernie silną odpowiedź ze strony organizmu.

TRÓJCYKLICZNE ANTYDEPRESANTY. Hamują metabolizm katecholomin. Istnieją dowody, że imipramina potęguje sercowo-naczyniowe działanie noradrenaliny użytej w znieczuleniu miejscowym28. Osłabiają hipotensyjne działanie guanetydyny.

Znaczenie zapobiegania wzrostom ciśnienia dla przebiegu anestezji: 1, Zagrożenie dla homeostazy układu krążenia. Blokada układu współczulnego może

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>