Spadek poziomu dwutlenku węgla

-3) spadek poziomu dwutlenku węgla – akapniczna teoria wstrząsu (Yandell Henderson, 1909)4 4) wzrost przepuszczalności kapilarów prowadzący do hipowolemii, a spowodowany przez-substancje toksyczne uwolnione w obszarze uszkodzenia (W. B. Cannon, 1871- -1945, i W. M. Bayliss, 1860-1924 1919)

-5) utratę płynów w miejscu uszkodzenia (Alfred Blalock, 1899-1964 1930) 7) niewydolność lewokomorową – jako czynnik współodpowiedzialny (C. J. Wiggers, 1893-1963 1947).

Głównym czynnikiem we wstrząsie jest względne lub bezwzględne zmniejszenie objętości krwi, a uzupełnienie tej objętości stanowi najważniejszą broń terapeutyczną. Nieodwracalny wstrząs jest więc dziś rozumiany jako niemożliwy do opanowania przez przetoczenie krwi lub płynów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>