SKUTKI LECZENIA FARMAKOLOGICZNEGO22

Większość odpowiedzi na środki farmakologiczne można objąć następującymi grupami: 1. Potencjalizacja (synergizm hiperaddycyjny), synergizm addycyjny lub efekt syner- giczny, np. barbiturany i alkohol.

-2. Niektóre leki powodujące unieczynnienie enzymów hamują metabolizm innych środków, np. inhibitory monoaminooksydazy i petydyna. 3. Indukcja enzymatyczna21. Pobudzenie układu enzymów przez dany środek prowadzi do wzmożenia metabolizmu innego środka. Uważa się, że fenobarbital pobudza metabolizm środków przeciwkrzepliwych, a zatem poddanie fenobarbitalu wymaga zwiększenia dawki antykoagulantów. Analogicznie – odstawienie fenobarbitalu bez zmniejszenia dawki antykoagulantów może spowodować niebezpieczną sytuację. Podobne działanie wykazują barbiturany i dwufenylohydantoina oraz gryzeofulwina z digoksy- ną. Metakwalon z dodatkiem difenhydraminy (Mandrax) przyspiesza metabolizm leków25.

-4. Wyparcie jednego leku przez drugi z osocza lub białek tkankowych. Na przykład fenylobutazon może wyprzeć z połączeń kumarynę, co zagraża krwawieniem. 5. Zaburzenia elektrolitowe. Utrata potasu spowodowana diuretykami tiazydowymi może wywołać nieprawidłową reakcję na digoksynę i środki zwiotczające.

-6. Zmiana pH moczu wywołana lekami może zaburzać wydalanie środków farmakologicznych. 7. Zaburzenie innych mechanizmów nerkowych powoduje zmiany w wydalaniu środków.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>