SEGREGACJA I UTYLIZACJA ODPADÓW

W zachowaniu zdrowego środowiska ogromną rolę odgrywa oszczędność surowców i energii oraz recykling, czyli segregacja odpadów w celu ich ponownego przerobu.

Papier może być wykorzystywany wielokrotnie. Tylko jednorazowe użycie włókien drzewnych zawartych w masie papierowej jest marnotrawstwem. Ze 100 ton zebranej makulatury można otrzymać około 90 ton papieru z odzysku. Nie kupujmy napojów w opakowaniach kartonowych, lecz w zwrotnych. Opakowania kartonowe są wzmocnione warstwą aluminium i powleczone plastikiem, dlatego nie nadają się już do powtórnego przerobu.

Konieczny jest także odzysk i powtórne wykorzystanie szkła, co pozwoli oszczędzić energię i surowce. Produkcja jednego szklanego słoja, średniej wielkości, z odzyskanego materiału, oszczędza tyle energii, ile potrzeba jej, aby żarówka

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>