Samooczyszczanie wody

Samooczyszczanie wody – naturalny proces usuwania zanieczyszczeń z wody polegający na kompleksowym współdziałaniu czynników fizyczno-biochemicznych. Na samooczyszczanie wody składają się następujące procesy: rozcieńczanie zanieczyszczeń wodą zbiornika, sedymentacja zawiesin, adsorpcja, biologiczne usuwanie zanieczyszczeń, wymiana substancji lotnych między wodą a atmosferą oraz między wodą a osadem dennym.

Sedymentacja – gromadzenie się produktów wietrzenia skał, szczątków organicznych, materiałów piroklastycznych w zbiornikach lub na powierzchni ziemi w wyniku działania siły ciężkości.

Smog silnie zanieczyszczone powietrze w dużych miastach i aglomeracjach przemysłowych. Wyróżnia się smog siarkowy i smog fotochemiczny. Smog siarkowy ma postać gęstej mgły z domieszką dymu lub gazowych odpadów produkcyjnych (tlenek siarki i węgla). Związki te działają jako reduktory. Ten rodzaj smogu występuje w strefie klimatu umiarkowanego. Smog fotochemiczny jest to mgła żrących gazów i aerozoli o wysokiej koncentracji (spaliny samochodowe, dymy z fabryk chemicznych). Tworzy się pod wpływem nadfioletowej radiacji słonecznej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>