Rozwieracze

* Rozwieracze szczęk były niestety niegdyś nadużywane i to w sposób brutalny. W przekonaniu redaktora nie ma na nie miejsca w instrumentarium anestezjologicznym (przyp. red. poi.).

‚ Dwutlenek węgla został u nas usunięty z aparatów do anestezji zalecenie dodawania go przy skurczu krtani jest nader dyskusyjne (przyp. red. poi.). NOWOCZESNE leczenie tlenem zapoczątkował w r. 1917 J. S. Haldane (1860-1936)2.

Zasadniczym celem tlenoterapii jest przywrócenie prawidłowego ciśnienia tlenu w tkankach. Mitochondria komórkowe wymagają minimum 10 mm Hg (1,3 kPa) ciśnienia parcjalnego tlenu3. Wzrost stężenia tlenu we wdychanych gazach podwyższa stężenie tlenu w pęcherzykach płucnych i daje wzrost prężności tlenu we krwi opuszczającej płuca. Tlenoterapia jest najbardziej skuteczna, kiedy prężność tlenu we krwi jest niska (hipoksja hipoksyczna). W hipoksji anemicznej i zastoinowej tlenoterapia nie jest tak skuteczna, ponieważ nie zwiększa w istotny sposób ilości tlenu przenoszonego przez hemoglobinę, chociaż wzrasta ilość tlenu rozpuszczonego fizycznie w osoczu. Tlenoterapia w hipoksji histotoksycznej daje raczej wątpliwe efekty.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>