Recykling

Recykling (recykl materiałów) – powtórne wykorzystanie surowców, w którym zużyte wyroby są zwracane jako surowce wtórne do ponownego przetwarzania na produkty.

Restytucja zasobów przyrody – system przedsięwzięć podejmowanych w celu przywrócenia normalnego stanu ekologicznego elementom przyrody zniszczonym przez nieracjonalną gospodarkę.

Retencja zbiornikowa (wody) – kontrolowane przez człowieka zatrzymanie wody w zbiornikach naturalnych lub sztucznych w celu regulacji jej stanu. Jest ona wykorzystywana dla potrzeb energetycznych i gospodarczych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>