Reakcja między inhibitorami monoaminooksydazy a petydyną

Nie ma ostatecznych dowodów na to, aby którakolwiek z metod anestezjologicznych była przeciwwskazana. Wyjątek stanowi reakcja między inhibitorami monoaminooksydazy a petydyną. Szczególną ostrożność należy zachować podczas indukcji i prowadzenia anestezji przy stosowaniu halotanu, cyklopropanu, eteru lub znieczulenia lędźwiowego. Bradykardię wywołaną przewagą nerwu błędnego należy zwalczać atropiną lub gallaminą. Utrata krwi wymaga ostrożnego uzupełnienia niedoboru. Bardziej wskazane niż środki presyjne są płyny dożylne. Środki presyjne trzeba dobierać ostrożnie. Należy zapobiegać hiperkapm.

Presyjnym środkiem z wyboru u pacjenta leczonego rezerpiną i guanetydyną lub me- tyldopa jest jeden z leków grupy metoksaminy, fenylefryny lub metaraminolu. Przy współistnieniu bradykardii należy podać atropinę. Szczególną ostrożność należy zachować przy podawaniu środka presyjnego pacjentowi leczonemu inhibitorami monoaminooksydazy, zwłaszcza metylamfetaminą.

Nie należy przerywać terapii beta-blokerami. W takich przypadkach bezpiecznym środkiem anestetycznym jest halotan32. Antybiotyki. Istnieją przekonywające dowody, że duże dawki parenteralne neomycyny, streptomycyny oraz dihydrostreptomycyny mogą wywołać blok nerwowo-mięś- niowy, potęgowany przez eter oraz niedepolaryzujące środki zwiotczające. Podobny efekt może wywoływać kanamycyna, polimyksyna B, biomycyna, bacytracyna i kolis- tyna33. Znane są kliniczne doniesienia o przedłużającym się bezdechu związanym z podaniem przed zakończeniem operacji dużej dawki antybiotyku do jamy otrzewnowej lub opłucnowej, co w czasie zbiegało się z działaniem eteru i środków zwiotczających. Efekt ten może ujawnić się dopiero po powrocie pacjenta na oddział. Stosowanie depo- laryzujących środków zwiotczających nie zapobiega temu niebezpieczeństwu. Opisywane były przypadki wystąpienia opisanego zespołu po zastosowaniu sukcynylocholi- ny jako środka zwiotczającego34. Prawdopodobnie było to spowodowane podwójnym blokiem.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>