PRZYCZYNY NIEANESTEZJOLOGICZNE:

-1. Zastój żylny wywołany przez: a) ułożenie chorego b) choroby serca c) choroby płuc d) nadmierne przetoczenie. 2. Przekrwienie wywołane ostrym lub przewlekłym procesem zapalnym.

-3. Warunki powodujące wzrost podstawowej przemiany materii. 4. Operacje w okolicach bogato unaczynionych, jak np. mięśnie lub gruczoły do-krewne.

* C. M. B. = Central Midwives Board (bryt.) – Centralna Rada Położnych (iprzyp. red. poi.). 2. Rodząca była badana okresowo w czasie ciąży przez lekarza specjalistę, który dpisał następnie dokument stwierdzający brak przeciwwskazań do przeprowadzania ałgezji przez położną. Jeżeli ciężarna w tym czasie poinformuje o chorobie wymaganej opieki lekarskiej, na położną spada obowiązek uzyskania potwierdzenia, że otrzy- ne zezwolenie jest nadal ważne. W Szkocji ciężarna musi być zbadana przez lekarza urzędu w ciągu miesiąca przed spodziewanym terminem porodu, po czym otrzymuje świadczenie stwierdzające, że jej stan pozwala na stosowanie środków analgetycz- :h.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>