PRZEPŁYW CIECZY

Warstwowy (laminarny) przepływ przez rurki. Prawo Poiseuille’a3 (1799-1869), Ann, Phys., Leipzig., 1839, 46, 423: w warstwowym przepływie cieczy szybkość przepływu jest wprost proporcjonalna do ciśnienia przepływającej cieczy i do czwartej potęgi średnicy rurki.

Q = szybkość przepływu, Pj i P2 oznaczają ciśnienia na obu końcach rurki, r = promień rurki, JA – lepkość cieczy, 1 = długość rurki. Przepływ burzliwy (turbulentny) przez rurki występuje, gdy szybkość przepływu przekracza prędkość krytyczną (krytyczna liczba Reynoldsa)4. Ułatwiają go nieregular-

ności i zagięcia rurki. Przejście z przepływu warstwowego do burzliwego zmniejsza dokładnie o połowę przepływ przy danym ciśnieniu. Przepływ przez kryzę: w warunkach idealnych średnica kryzy znacznie przekracza jej długość.

gdzie Q jest prędkością przepływu, P oznacza różnicę ciśnień w poprzek kryzy, D = gęstość płynu, r = promień kryzy. Przy małej prędkości gaz płynie obok wirnika przepływomierza warstwowo wówczas dużą rolę odgrywa jego lepkość. Przy wysokim przepływie pierścieniowaty otwór wokół wirnika spełnia warunki kryzy i większego znaczenia nabiera gęstość gazu.

Reguła Venturiego (Giovanni Battista Venturi, 1746-1822): przy przepływie cieczy przez rurkę o niejednakowej średnicy ciśnienie jest najniższe w punkcie największej prędkości, ponieważ w tym miejscu energia ciśnienia ulega zamianie na energię kinetyczną. Przy odpowiednim przepływie i zastosowaniu stożkowatej „rurki Venturiego” można z łatwością uzyskać ciśnienie ujemne. ,,Rurkę Venturiego” można zastąpić inżek- torem z dyszą, przez którą z dużą prędkością wstrzykuje się płyn. Płyn z otoczenia ulega wówczas wessaniu do głównego strumienia. Zasadę tę stosuje się w klinice: 1) w aparaturze ssącej, 2) przy zasysaniu powietrza lub tlenu, np. w tlenoterapii, 3) w bronchoskopii – do wentylacji przy użyciu inżektora tlenowego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>