Przeciętna dawka chlorowodorku diamorfiny

Wydalana głównie przez nerki po zmetabolizowaniu do morfiny. Przeciętna dawka chlorowodorku diamorfiny wynosi 2,5-5 mg. Orunopon (Papaveretum, Pantopon, Alopon, Opoidine). Wprowadzony do lecznictwa w r. 1909 przez Sahliego (1856-1933) z Berna64. Jest to mieszanina oczyszczonych alkaloidów opium w naturalnych proporcjach. Zawiera 50% morfiny z kodeiną, tebainą, narkotyną i papaweryną. Klinicznie 20 mg omnoponu odpowiada 13,3 mg morfiny. Za-

warta w nim papaweryna jest farmakologicznie nieczynna65. Nie udowodniono, by omńopon powodował mniej objawów ubocznych niż morfina.Dawka 10-20 mg. PREMEDYKACJA U DZIECI Z ZASTOSOWANIEM OMNOPONU I SKOPOLAMINY: Dokładne badania kliniczne50 pozwoliły ustalić optymalną dawkę omnoponu – 2 mg na każde 6,5 kg masy ciała oraz dla skopolaminy – 0,04 mg na 6,5 kg. Dawki dla dorosłych w zależności od masy ciała są proporcjonalnie większe.

Papaweryna. Wyizolowana z opium w r. 1848 przez Mercka57 (1825-1895). Pochodna izochinoliny. Od morfiny różni się budową i działaniem. Posiada właściwości prze- ciwskurczowe, lecz nie hamuje ruchów robaczkowych jelit. Znosi skurcz tętnic. Prawie nie wykazuje działania na ośrodkowy układ nerwowy ani oddechowy. Nie wpływa na nastrój, nie powoduje euforii. Dawki dożylne do 30 mg (podawać powoli), doustnie 120-250 mg.

Chlorowodorek petydyny (Demerol, chlorowodorek meperydyny, isonipecaine, Dolan- tin, Dolantal, Polosal, Pantalgin). Chlorowodorek etylowego estru kwasu l-metylo-4- -fenylo-piperydyno-4-karboksylowego. Po raz pierwszy zsyntetyzowany w r. 1939 przez Schaumanna i Eisleba w zakładach Hoechsta w Niemczech, podczas badań nad środkiem zastępczym atropiny58. Dawkę dożylną 5-15 mg można powtarzać według wskazań. Po raz pierwszy zastosowany w premedykacji przez Schlunghauma w r. 193959 oraz Rovenstine’a i Battermana w r. 194360.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>