Preoksygenacja przed indukcją anestezji.

Tlen przemysłowy jest wystarczająco oczyszczony do wdychania, a znacznie tańszy niż tlen medyczny (w warunkach brytyjskich -przyp. red. poi.). Tlenoterapia pociąga za sobą znaczne niebezpieczeństwo pożaru. We wszystkich przypadkach ważne jest sprawdzenie i nadzorowanie drożności dróg oddechowych pacjenta.

Kontrola tlenoterapii. Jest to szczególnie ważne w pewnych okolicznościach (np. niewydolność oddechowa u pacjenta oddychającego spontanicznie, długotrwałe IPPV35), ale w innych sytuacjach klinicznych, kiedy wymagane jest możliwie najwyższe stężenie tlenu, dokładna kontrola nie jest konieczna. Tlenoterapię kontroluje się przy użyciu specjalnych przyrządów. Możliwe jest monitorowanie następujących parametrów:

-1. Prężność wdychanego tlenu. Niektóre przyrządy do tlenoterapii, np. Ventimask, pozwalają na podawanie znanych stężeń tlenu również niektóre nowoczesne respiratory posiadają wbudowany mieszalnik, pozwalający na podawanie znanych stężeń tlenu. Oksymetr wbudowany w rury doprowadzające gazy wdechowe pozwala na ciągły pomiar tlenu we wdychanych gazach. Próbki gazu mogą być również badane w standardowym aparacie do pomiaru równowagi gazowej i kwasowo-zasadowej krwi. Bardzo często wdychane stężenie tlenu nie jest znane dokładnie z powodu rozcieńczenia tlenu przez źle dopasowane maski twarzowe i zmiany w wentylacji minutowej pacjenta.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>