Prawo Henry’ego

Jeżeli jednak ciecz zostaje wystawiona na działanie gazu pod danym ciśnieniem, to w momencie osiągnięcia równowagi ciśnienie gazu zawartego w cieczy równa się ciśnieniu gazu pozostającego w kontakcie z nią.

-4. Prawo Henry’ego rozpuszczalności gazów (1803 William Henry, li774-1836)2: w stałej temperaturze objętość gazu rozpuszczonego w określonej cieczy jest proporcjonalna do ciśnienia cząstkowego tego gazu.

-5. Prawo Grahama dyfuzji gazów (1831 Thomas Graham, 1805-1869): współczynnik dyfuzji gazu jest odwrotnie proporcjonalny do pierwiastka kwadratowego jego gęstości. Ważny w teorii przepływomierzy (p. str. 93).

-6. Prawo Avogadro (1811 Amadeo Avogadro, 1776-1856): jednakowe objętości różnych gazów w tej samej temperaturze i ciśnieniu zawierają jednakowe ilości cząsteczek. Jedna gramocząsteczka danego gazu w warunltach normalnych zajmuje objętość 22,4 1. Prawo to jest przydatne przy obliczaniu objętości cieczy lotnej potrzebnej do wytworzenia znanej ilości par w ipowietrzu (przy znanym ciężarze cząsteczkowym i gęstości cieczy). Obliczenia są proste:

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>