PRAWA GAZOWE

Kinetyczna teoria gazów zakłada, że cząsteczki gazu znajdujące się w zamkniętej przestrzeni są w ciągłym ruchu, zderzają się z sobą i uderzają o ściany zbiornika. Te stałe uderzenia powodują wytworzenie ciśnienia, czyli prężności gazu w tej przestrzeni. Wzrost temperatury zwiększa ruchomość cząsteczek, a przez to podnosi ciśnienie.

-1. Prawo Boyle’a (1662 Robert Boyle, 1627-1691): w stałej temperaturze objętość gazu jest odwrotnie proporcjonalna do ciśnienia, pod jakim gaz się znajduje.

-2. Prawo Charlesa (1787 Jacques Aleksander César Charles, 1746-1823): przy stałym ciśnieniu objętość gazu jest wprost proporcjonalna do jego bezwzględnej temperatury.

-3. Prawo Daltona (John Dalton, 1766-1844), prawo ciśnień cząstkowych: ciśnienie całkowite wywierane przez mieszaninę gazów jest równe sumie ciśnień cząstkowych poszczególnych składników. Ciśnienie cząstkowe gazu w mieszaninie jest proporcjonalne do procentu jego objętości w mieszaninie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>