PRAWA DOTYCZĄCE NADUŻYWANIA LEKÓW (1971)

Prawa dotyczące nadużywania leków, obowiązujące w Wielkiej Brytanii od 1 sierpnia 1973 r.: Wykaz 1. Preparaty kontrolowanych leków, jak kodeina, dihydrokodeina itp. (ewentualnie w mieszaninach), które nie powinny powodować lekozależności ani szkodzić przy nadmiernie częstym stosowaniu doustnym. Nie wymagają umieszczania w rejestrze leków kontrolowanych.

Wykaz 2. Zawiera pozajelitowe postacie leków z Wykazu 1 oraz narkotyczne środki przeciwbólowe i pochodne makowca. Należą tu także leki pobudzające ośrodkowy układ nerwowy, np. amfetamina, deksamfetamina, metamfetamina, metylofenidan. Wydawanie tych leków powinrio być odnotowane w specjalnym rejestrze i podpisane przez lekarza.

Wykaz 3. Zawiera łagodniejsze środki pobudzające, które nie bywają nadużywane ani nie wywołują szkodliwych objawów ubocznych. Nie ma konieczności zapisywania ich w rejestrze. Należą tu: benzfetamina, mefentermina, pipradol itp.

Wykaz 4. Zawiera leki halucynogenne, jak LSD i preparaty konopi indyjskich, które mają znikome zastosowanie terapeutyczne. Legalnie można je uzyskać za zgodą naczelnych władz służby zdrowia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>