Powikłania długotrwałej sztucznej wentylacji

-1. Przesunięcie się rurki intubacyjnej do prawego głównego oskrzela.

-2. Zamknięcie światła rurki przez wydzielinę, zagięcie lub przyleganie do ściany tchawicy.

-3. Uszkodzenie lub odłączenie się respiratora.

-4. Odleżyna w jamie ustno-nosowej, na więzadłach głosowych lub w tchawicy, spowodowana uciskiem rurki.

-5. Zaleganie wydzieliny i infekcja klatki piersiowej wynikająca z niedostatecznego nawilżania gazów i zakażenia bakteryjnego. Ropień płuc.

-6. Hipotensja wywołana nadmiernym usuwaniem CO, i wzrostem ciśnienia śródopłuc- nowego.

-7. Trudności w porozumiewaniu się z chorym.

-‚8. Zaburzenia psychiczne, z halucynacjami włącznie.

ZWĘŻENIE TCHAWICY42

Powikłanie to występuje w około 3% tracheostomii. Objawy występują dopiero po zmniejszeniu światła tchawicy o 60%. Zwężenie może wystąpić: a) w okolicy podgło- śniowej, b) w miejscu rozcięcia tchawicy, c) na wysokości mankietu uszczelniającego,,

d) poniżej rurki tracheostomijnej. Najczęstszym miejscem jest okolica wycięcia okienka tchawicy do założenia rurki tracheostomijnej i miejsce ucisku mankietu uszczelniającego. Objawy zwężenia występują zwykle po opuszczeniu szpitala przez pacjenta. W ciężkich przypadkach zachodzi konieczność operacyjnego wycięcia zwężonego miejsca43. Próby rozszerzania światła tchawicy dają jedynie krótkotrwałe efekty.

Zapobieganie temu powikłaniu jest trudne. Plastykowe rurki tracheostomijne firmy Portex krytykowano z powodu mało elastycznego mankietu uszczelniającego, przylegającego na małej powierzchni do ściany tchawicy. Zastosowanie rurek z miękkim, elastycznym mankietem niskociśnieniowym zmniejszyło znacznie powstawanie odleżyn w tchawicy.

Pozycja rurki tracheostomijnej powinna być kontrolowana „miękkim” zdjęciem rentgenowskim szyi, wykonanym w pozycji bocznej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>