POPRAWKA DLA ZMIAN TEMPERATURY

POPRAWKA DLA ZMIAN TEMPERATURY. Przy spadku temperatury krwi, z powodu zmian w stopniu zjonizowania cząsteczek białka, następuje wzrost pH. Spadek temperatury o 1°C powoduje podwyższenie pH o 0,01475.

Inne bufory. Drugim, najważniejszym po układzie dwuwęglanów buforem jest hemoglobina. Zredukowana hemoglobina jest silniejszą zasadą niż hemoglobina utlenowa- na. Białka osocza są także buforami, jednak ich objętość w mmolach na litr stanowi tylko V3 objętości hemoglobiny.

Stosunki te można wyrazić graficznie. Gdy którychkolwiek dwu czynników użyjemy jako współrzędne, dla trzeciego można wyznaczyć izolinię. W związku z tym można tak dobrać współrzędne dla układu wodorowęglany/kwas węglowy, że nachylenie linii wynosi 45°. Pełna krew zawiera inne bufory, więc nachylenie linii będzie się zwiększać w ich obecności. Dodanie hemoglobiny do osocza zmienia zatem kąt nachylenia linii (ryc. 6).

One comment to POPRAWKA DLA ZMIAN TEMPERATURY

  • Azeby  says:

    Bardzo ciekawy wykres! Dzieki za fajna stronke!

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>