POL-EKO

POL-EKO – targi międzynarodowe organizowane pod patronatem MOŚZNiL, na których prezentowane są rozwiązania techniczne (technologie, urządzenia, aparatura), problemy ochrony środowiska oraz osiągnięcia naukowe i edukacyjne w zakresie ekologii.

Polski Klub Ekologiczny – organizacja społeczna założona w 1980 roku w Krakowie. Ma na celu kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa przez edukację ekologiczną, służy pomocą w rozwiązywaniu problemów ekologicznych popularyzuje zasady ekorozwoju.

Rekultywacja – przywrócenie wartości użytkowych środowisku przyrodniczemu zdegradowanemu (lub zdewastowanemu) przez gospodarczą i bytową działalność człowieka, powodzie, masowe ruchy Ziemi, pożary. Rekultywacja rzadko przywraca wyjściowy stan środowiska. Przykładem tego jest rekultywacja terenu w górnictwie odkrywkowym, gdzie wyrobiska i zwałowiska kopalniane tworzą zupełnie nowe warunki geomorfologiczne, gruntowe, wodne i mikroklimatyczne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>