Podeszły wiek

– inhalator do pentranu typu Cardiff (0,35% pentranu w powietrzu). * W Polsce komora Pulmarca (przyp. red. pol.). ANESTEZJA nie stanowi obecnie niebezpieczeństwa dla chorego w dobrym stanie ogólnym. Ryzyko wzrasta przy współistniejącej chorobie jednego z układów. W badaniach, gdzie chorzy byli podzieleni na grupy w zależności od stanu przedmiotowego (str. 60), wśród 16 000 operowanych w grupie I nie zdarzył się ani jeden zgon spowodowany przez anestezję. W grupie 5 stopień śmiertelności wynosił lO^o1.

Podeszły wiek. Może tu dojść do: odwodnienia, zaniku tkanek, powiększenia serca, i jego rozszerzenia miażdżycy naczyń nerkowych, mózgowych i wieńcowych zesztywnienia klatki piersiowej ze skostnieniem części chrzęstnych, z rozedmą, zwężeniem oskrzelików i rozstrzeniami pęcherzyków zaniku tkanki mózgowej i wzrostu objętości płynu mózgowo-rdzeniowego, połączonego z rozszerzeniem komór zaniku żuchwy i wzmożonej kruchości kości zaniku komórek i rozrostu tkanki łącznej zmniejszenia objętości krwi i ilości hemoglobiny oraz zmniejszenia rezerwy sercowej i zwolnienia czasu krążenia zmniejszenia oddychania typu piersiowego, a zwiększenia – brzusznego spadku objętości oddechowej, pojemności życiowej, wzrostu objętości zamykania i hipoksemii tętniczej w wyniku zmiany stosunku wentylacja/perfuzja. W okresie pooperacyjnym zmniejszona jest skuteczność odruchu kaszlowego, co usposabia do nie- dodmy.

Proces starzenia, najbardziej nieuleczalna choroba ze wszystkich znanych, związany jest także z lepszym opanowaniem emocji – chorzy są spokojni i na ogół łatwo jest uzyskać zwiotczenie mięśniowe. Środki uspokajające należy stosować ostrożnie, gdyj metabolizm jest zwolniony. Zbyt silna premedykacja może spowodować zblednięcia

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>