Pochodne fenotiązyny

Pochodne fenotiązyny. U niektórych ludzi wywołują rozkurcz naczyń obwodowych, co może stanowić niebezpieczeństwo podczas anestezji. Potęgują działanie narkotyków. Inne działania uboczne obejmują upośledzenie czynności wątroby, zniesienie działania analgetyków, zespół parkinsonoidalny.

Inhibitory monoaminooksydazy. Działanie tej grupy leków nie jest dostatecznie poznane i nie znajduje wytłumaczenia jedynie w hamowaniu monoaminooksydazy. Stosowane w psychiatrii w leczeniu stanów depresyjnych. Wchodzą w reakcję z petydyną i morfiną. Opisywano przypadki zgonów pacjentów przyjmujących te środki. Interakcja z morfiną lub petydyną objawia się głęboką depresją, śpiączką, drgawkami, hipotensją, niezbornością ruchów, porażeniem gałek ocznych, pobudzeniem ośrodkowym, oddechem Cheyne-Stokesa. Objawy te zależą prawdopodobnie od upośledzenia czynności wątroby. Poprawę przynosi podanie 25 mg hemibursztynianu hydrokortyzonu lub chloroproma- zyny. Wśród pacjentów przyjmujących inhibitory monoaminooksydazy niewielka liczba wykazuje tę niebezpieczną reakcję. Wskazane jest przeprowadzanie prostego testu po dożylnym podaniu 5 mg petydyny obserwacja zmian tętna i ciśnienia krwi35. Następnie podaje się dawkę testową 10 mg i 20 mg. Jeśli u pacjenta nie występują zmiany ciśnienia i tętna, nie dochodzi do śpiączki i sinicy, wówczas podawanie petydyny prawdopodobnie nie stanowi zagrożenia. Podanie środków presyjnych pacjentowi otrzymującemu inhibitory monoaminooksydazy może wywołać niebezpieczne podwyższenie ciśnienia, a nawet zgon. Przykłady inhibitorów monoaminooksydazy podane są w Dodatku. Działanie tych środków może utrzymywać się do 14 dni. Do celów analgezji pooperacyjnej u pacjentów leczonych inhibitorami MAO stosuje się bez powikłań kombinację chloropromazyny i kodeiny35.

Disulfiram (Antabuse). Blokuje metabolizm alkoholu wywołując kumulację aldehydu octowego, wywołującego ,,reakcję disulfiramową”. Stosowany w leczeniu alkoholizmu. Wykazuje synergiczne działanie z tiopentonem wywołując depresję. Farmakologia środków stosowanych w premedykacji i terapii pooperacyjnej

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>