Petydyna

STOSOWANIE. Petydynę można podawać dożylnie lub domięśniowo. Działanie rozpoczyna się po 15 minutach, osiąga szczyt po 90 minutach i trwa do 2 godzin.

-1. W premedykacji (dawka 25-100 mg). Mogą wystąpić znaczne objawy uboczne. 2. Do pooperacyjnego uśmierzania bólu (50-100 mg), domięśniowo lub doustnie. Ból nie antagonizuje depresyjnego wpływu na oddychanie65.

-3. Jako analgetyk w połączeniu z barbituranem, lotnym środkiem anestetycznym i tlenem, z dodatkiem środka zwiotczającego lub bez, w dawce 10 mg powtarzanej według potrzeby.

-4. W celu zwolnienia przyspieszonego oddechu podczas anestezji (10-20 mg dożylnie). 5. W celu zmniejszenia bólów porodowych (75-100 mg domięśniowo). Wytrąca się w połączeniu z roztworem tiopentalu.

WYDALANIE. W 80% ulega zmetabolizowaniu w ustroju, prawdopodobnie na drodze hydrolizy w wątrobie. Choroby wątroby mogą zwalniać metabolizm petydyny66. Od 5 do 10°/o wydala się przez nerki w postaci nie zmienionej. Wydalanie nerkowe można nasilić przez zwiększenie podaży płynów i zakwaszenie moczu, co osiąga się podając dożylnie kwaśny fosforan sodu, chlorek amonowy lub argininę67.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>