PETYDYNĄ W PORODZIE

SZCZEGÓLNE ZAGROŻENIA. Podanie petydyny pacjentowi przyjmującemu inhibitory monoaminooksydazy może wywołać niebezpieczną reakcję, a nawet zgon68. Występuje wówczas niepokój, wzrost ciśnienia, drgawki, śpiączka ze zniesieniem odruchów ścięgnistych i dodatnim objawem Babińskiego. Może wystąpić również spadek ciśnienia. Objawy te przypisywane są zaburzeniom funkcji mikrosomów komórek wątrobowych, które biorą udział w detoksykacji petydyny. Przy wystąpieniu objawów ubocznych należy podać 25 mg prednisolonu69 lub chloropromazynę70 (p. również tabela w „Dodatku”), lecz nie zawsze objawy te są groźne71.

Petydyną, jak i inne silne leki, wywołuje dwa rodzaje nadwrażliwości. W pierwszym po przeciętnej -dawce pacjent wykazuje objawy przedawkowania: rozszerzenie naczyń i spadek ciśnienia. W drugim pacjent wykazuje nieprawidłową reakcję na podawanie leku.

Petydyną jest skutecznym lekiem w zwalczaniu bólu pooperacyjnego72. Fenoperydyna i fentanyl wykazują właściwości podobne do petydyny, lecz ich działanie jest wielokrotnie silniejsze (p. rozdz. XV).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>