Pentazocyna

Pentazocyna (Fortral, Talwin). Po raz pierwszy opisali ten środek Archer w r. 196273 oraz Keats i Telford w r. 196474. Jest to narkotyczny środek przeciwbólowy, pochodzący z benzomorfinianu. W działaniu przeciwbólowym 30 mg-fortralu odpowiada 10 mg morfiny lub 75-100 mg petydyny76. W dawkach równoważnych wywiera takie samo działanie depresyjne na układ nerwowy, jak morfina i petydyną. Uznany przez Komitet Ekspertów do Leków Wywołujących Zależność przy WHO za środek nie powodujący lekozależności (lata 1966, 1969, 1970). Nie podlega kontroli prawa o Naduży-waniu Leków (wykaz 2,3) – p. str. 73. Nie powoduje euforii. Wykazuje niezgodność chemiczną z diazepamem, rozpuszczalnymi barbituranami i dwuwęglanem sodowym. Działania fortralu nie znoszą specyficzne środki o właściwościach antagonistycznych do narkotyków, jedynie nalokson, niketamid, metylofenidan76. Podwyższa ciśnienie krwi i działa inotropowo dodatnio na mięsień sercowy (pobudza beta-receptory). Działanie to wykazuje forma prawoskrętna77. Nie wpływa na szerokość źrenic ani ciśnienie śród- oczne. Przechodzi przez barierę łożyskową łatwiej niż petydyną78. Należy unikać stosowania u narkomanów, ponieważ może wywołać objawy abstynencji. Jest bardzo słabym antagonistą w stosunku do innych narkotyków, posiada moc V5 nalorfiny. Stosowany pod koniec operacji w celu odwrócenia depresji oddechowej wywołanej przez fentanyl przy równoczesnym wywoływaniu długotrwałej analgezji pooperacyjnej – „anestezja następcza”79. W większości metabolizowany w ustroju. Działa doustnie w dawce 50 mg dla dorosłych oraz 25 mg dla dzieci między 6 a 12 rokiem życia.

ZASTOSOWANIE:1. W premedykacji nie posiada zalet w stosunku do innych pochodnych makowca. 2. Potęguje działanie barbituranów oraz anestezji podtlenkiem azotu z tlenem.

-3. W neuroleptanestezji jako środek przeciwbólowy80.4. W celu złagodzenia bólu po operacji (25-100 mg domięśniowo lub doustnie).5. W celu złagodzenia bólu podczas porodu. Nie należy stosować w pierwszym trymestrze ciąży. Uznany za środek bezpieczny do stosowania przez położne. W dawce 30-45 mg nie zwalnia przebiegu porodu81.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>