Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska

W 1963 roku z PZH został wyodrębniony Instytut Żywności i Żywienia, którego organizatorem i pierwszym dyrektorem był prof. dr Aleksander Szczygieł, wybitny lekarz i żywieniowiec. Od 1988 roku Instytut Żywności i Żywienia pełni funkcję Centrum Współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia w dziedzinie żywienia.

Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska (PIOŚ), której organami są Główny Inspektor Ochrony Środowiska oraz wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska, podlegająca Ministrowi Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, została powołana do kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz do badania stanu środowiska. PIOŚ sprawuje kontrolę nad racjonalnym wykorzystaniem zasobów przyrody, organizuje i kontroluje państwowy monitoring środowiska, podejmuje decyzje wstrzymujące działalność naruszającą przepisy związane z ochroną środowiska, współpracując w zakresie ochrony środowiska z innymi organami kontrolnymi.

Zakres działania PIOS przebiega zgodnie z ustawą z dnia 20.07.1991 r. Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U. Nr 77, poz. 335). Ważnym elementem tej ustawy jest zobowiązanie organów PIOS do monitoringu środowiska, gdyż jakość zdrowotna żywności determinowana jest stanem

stopniem skażenia środowiska (powietrza, wody, gleby). Nawet najbardziej fachowy nadzór nie da jednak spodziewanych rezultatów i nie ochroni nas przed groźnymi chorobami, jeżeli sami nie będziemy przestrzegać przepisów i norm. Przekazywanie wiedzy i należyta informacja są warunkiem koniecznym do kształtowania świadomości ekologicznej, która pozwoli na odpowiednie, pozytywne zachowania, niezależnie od tego, pod czyim jesteśmy nadzorem. Nie chodzi przecież o rozbudowany system kar, lecz o pobudzenie naszego sumienia ekologicznego, które podpowie nam, jak działać, aby nie szkodzić sobie i innym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>