Preoksygenacja przed indukcją anestezji.

Tlen przemysłowy jest wystarczająco oczyszczony do wdychania, a znacznie tańszy niż tlen medyczny (w warunkach brytyjskich -przyp. red. poi.). Tlenoterapia pociąga za sobą znaczne niebezpieczeństwo pożaru. We wszystkich przypadkach ważne jest sprawdzenie i nadzorowanie drożności dróg oddechowych pacjenta.

Kontrola tlenoterapii. Jest to szczególnie ważne w pewnych okolicznościach (np. niewydolność oddechowa u pacjenta oddychającego spontanicznie, długotrwałe IPPV35), ale w innych sytuacjach klinicznych, kiedy wymagane jest możliwie najwyższe stężenie tlenu, dokładna kontrola nie jest konieczna. Tlenoterapię kontroluje się przy użyciu specjalnych przyrządów. Możliwe jest monitorowanie następujących parametrów:

czytaj całość

Ochrona biosfery

Nie zawsze uzasadnione stosowanie pestycydów i nawozów sztucznych, często w nadmiernych dawkach, nieprzestrzeganie zasad BHP w rolnictwie i ogrodnictwie oraz nadużywanie leków i środków narkotyzujących powoduje uszkodzenie nie tylko somatyczne, ale i psychiczne.

Pierwszym krokiem zmierzającym do zachowania zdrowia jest ochrona biosfery i jej cząstki, jaką jest człowiek. W wyniku stosowania w rolnictwie niektórych środków chemicznych następuje zakwaszenie gleby i zaburzenie jej składu mineralnego.

czytaj całość

METABOLIZM LOTNYCH ŚRODKÓW ANESTETYCZNYCH»

Lotne anestetyki “szybko są usuwane z organizmu przez płuca. Najprawdopodobniej nie są one metabolizowane w czasie krótkiej ekspozycji. Przy ciągłym podawaniu środków anestetycznych przeważająca ich ilość trafia do narządów nie biorących aktywnego udziału w ich metabolizmie. Jest faktem oczywistym, że w niektórych narządach znaczna część docierającego tam środka anestetycznego ulega przemianie do C02 i metaboli-

czytaj całość

Dawka LDS

Dawka LDS(I – dawka promieniowania, która w ciągu 30 dni po ostrej ekspozycji całego ciała powoduje śmierć połowy (50%) osobników napromieniowanych.

Dawka toksyczna DT (dosis toxica) – ilość środka trującego pochłonięta przez żywy organizm, przypadająca na jednostkę jego masy i będąca miarą stopnia porażenia.

DDT (dichlorodiphenyltrichloroethane) – środek owadobójczy o wysokiej szkodliwości dla organizmów zwierzęcych i roślinnych ze względu na dużą zdolność akumulacji w organizmach żywych. Posiada długi okres rozpadu. Mimo zakazu jego produkcji i stosowania można go jeszcze spotkać na całej kuli ziemskiej, szczególnie w wodach i glebach.

czytaj całość

Na skutek skażenia powietrza i gleby w Polsce

Na skutek skażenia powietrza i gleby w Polsce występuje coraz mniej grzybów. Obserwuje się wyraźną odwrotną korelację między obfitością i różnorodnością grzybów a stężeniem związków azotu i siarki w powietrzu. Ginięcie grzybów powoduje ujemne skutki dla całego lasu, gdyż są one symbiontami dla roślin. W następstwie braku mikoryzy, czyli współżycia grzybów z podłożem, na którym rosną, ginie wiele drzew. A jeżeli zginą drzewa, to jak długo będzie mógł przeżyć człowiek?

czytaj całość