Organizmy żyjące

O następstwie roślin decyduje też głębokość systemu korzeniowego, co wiąże się z pobieraniem składników pokarmowych z określonych warstw gleby. Należałoby na przemian uprawiać rośliny głęboko, średnio i płytko korzeniące się. Rośliny głęboko korzeniące się to burak ćwikłowy, marchew, kapusta, rośliny o średniej głębokości systemu korzeniowego to groch, sałata, fasola, kalafior, a rośliny płytko ukorzenione to ogórek, cebula, rzodkiewka, szpinak.

czytaj całość

Samooczyszczanie wody

Samooczyszczanie wody – naturalny proces usuwania zanieczyszczeń z wody polegający na kompleksowym współdziałaniu czynników fizyczno-biochemicznych. Na samooczyszczanie wody składają się następujące procesy: rozcieńczanie zanieczyszczeń wodą zbiornika, sedymentacja zawiesin, adsorpcja, biologiczne usuwanie zanieczyszczeń, wymiana substancji lotnych między wodą a atmosferą oraz między wodą a osadem dennym.

czytaj całość

Reakcja między inhibitorami monoaminooksydazy a petydyną

Nie ma ostatecznych dowodów na to, aby którakolwiek z metod anestezjologicznych była przeciwwskazana. Wyjątek stanowi reakcja między inhibitorami monoaminooksydazy a petydyną. Szczególną ostrożność należy zachować podczas indukcji i prowadzenia anestezji przy stosowaniu halotanu, cyklopropanu, eteru lub znieczulenia lędźwiowego. Bradykardię wywołaną przewagą nerwu błędnego należy zwalczać atropiną lub gallaminą. Utrata krwi wymaga ostrożnego uzupełnienia niedoboru. Bardziej wskazane niż środki presyjne są płyny dożylne. Środki presyjne trzeba dobierać ostrożnie. Należy zapobiegać hiperkapm.

czytaj całość

Efekt cieplarniany

Efekt cieplarniany (efekt szklarniowy) – zaburzenia bilansu cieplnego Ziemi wywołane głównie zmianami zawartości gazów cieplarnianych w składzie atmosfery i częściowo troposfery (szczególnie dwutlenku węgla, absorbującego promieniowanie podczerwone emitowane z powierzchni Ziemi).

Ekologia – szeroka dziedzina z pogranicza nauk przyrodniczych i nauki o Ziemi, zajmująca się wzajemnymi zależnościami między organizmami oraz między organizmami a środowiskiem abiotycznym. Termin, pochodzący z greckiego oikos (dom, miejsce zamieszkania, środowisko) i logos (nauka) wprowadził Haeckel w 1969 roku. Terminu tego powszechnie używa się analizując stosunek istot żywych do ich otoczenia – środowiska.

czytaj całość

ŚRODKI MOCZOPĘDNE

ŚRODKI MOCZOPĘDNE. Większość diuretyków nasila działanie leków* hipotensyj- nych. Mechanizm tego działania nie jest poznany. INHIBITORY MONOAMINOOKSYDAZY. Monoaminooksydaza bierze udział w rozkładzie noradrenaliny i powoduje znikanie jej z ziarnistości zakończeń adrenergicz- nych. Inhibitory monoaminooksydazy wywołują nagromadzenie różnych amin w zakończeniach nerwowych, wówczas impulsy nerwowe wyzwalają z zakończeń mieszaninę katecholamin o znacznie słabszym niż noradrenalina działaniu. W rezultacie dochodzi do częściowej blokady układu współczulnego. Jednakże podawanie tych substancji może wywoływać nadmiernie silną odpowiedź ze strony organizmu.

czytaj całość