Jonizacja powietrza

Jonizacja powietrza – proces przemiany cząsteczek gazów i pyłów w jony na skutek oderwania elektronu przez zderzenie z innymi cząsteczkami. Jest wynikiem działania promieniowania jonizującego. Dodatnia jonizacja powietrza jest dla człowieka niekorzystna.

Krajowa Strategia Ochrony Żywych Zasobów Przyrody – dokument opracowany w 1991 roku w Polsce, stwierdzający, że skuteczność przemian proekologicznych jest w dużym stopniu uzależniona od świadomości społeczeństwa mającego w tych przemianach uczestniczyć. W dokumencie tym uznaje się za niezbędne szerokie prowadzenie edukacji ekologicznej na wszystkich szczeblach kształcenia.

czytaj całość

Ogromne szkody w środowisku

o mocy 100 watów świeciła przez cztery godziny. Odzyskując szkło oszczędzamy też surowce. Szkło stanowi około 11% całości odpadów w skali kraju, a jest ono pełnowartościowym surowcem nadającym się do powtórnego przerobu. Ponieważ w Polsce zagospodarowanie odpadów pokonsumpcyjnych stanowi ciągle problem, należałoby stworzyć skuteczny system ich recyklingu. Funkcjonuje on już w niektórych miastach. Niestety nadal wśród opakowań dominują sztuczne tworzywa termoplastyczne, które nigdy nie ulegną rozkładowi naturalnemu. Rosną więc stosy plastikowych butelek, kubków, sztućców, talerzyków, zanieczyszczając nie tylko wysypiska, ale i obrzeża rzek, lasów i strumieni. Na statystycznego Polaka przypada ponad 50 kg tych śmieci, a próby ich utylizacji są dopiero opracowywane. Natomiast co roku miliony ptaków wodnych i ssaków giną po połknięciu drobnych przedmiotów plastikowych. Do barów i kiosków spożywczych, a także niektórych restauracji czy kawiarni, zwłaszcza sezonowych, zakupuje się olbrzymie ilości piankowych kubków i tacek, które po jednorazowym użyciu trafiają na wysypisko, a nie są rozkładane. Niektóre firmy zamiast szklanych butelek wprowadzają aluminiowe puszki, które są wliczane w cenę napoju. Do produkcji aluminium potrzeba dużych ilości energii, powstają także toksyczne odpady. To wszystko, czego pozbywa się Zachód, nie musi trafiać do polskich konsumentów. Nie powinniśmy powtarzać cudzych błędów, choć na pewno możemy skorzystać z doświadczeń.

czytaj całość