LECZENIE CHORÓB UKŁADU ODDECHOWEGO

-3. LECZENIE CHORÓB UKŁADU ODDECHOWEGO. Żaden chory, cierpiący na ostrą infekcję górnych dróg oddechowych, nie powinien być poddany^ operacji. Wyjątek stanowią operacje w trybie nagłym. Czasem, jeśli przełożenie operacji jest niekorzystne lub gdy zabieg jest . niewielki, akceptowane jest przeprowadzanie mniejszych operacji przy współistnieniu zwykłego ostrego nieżytu górnych dróg oddechowych15. Przewlekłe choroby układu oddechowego są trudniejsze do opanowania, ale i tu można wiele zrobić.

czytaj całość

LEKI STOSOWANE W PREMEDYKACJI:

-1. LEKI USPOKAJAJĄCE: np. barbiturany, benzodwuazepiny, fenotiazyny itp. W gorącym klimacie pacjenci są z powodu obniżonej podstawowej przemiany materii bardziej wrażliwi na leki uspokajające niż mieszkańcy stref umiarkowanych31.

-2. NARKOTYCZNE ŚRODKI PRZECIWBÓLOWE: opium i jego pochodne, petydyna, metadon. Otrzymuje się je z opioidów (morfina, kodeina), na drodze przemian chemicznych cząsteczki morfiny (dimorfina – heroina) oraz drogą syntezy (petydyna, fenta- nyl, pentazocyna, fenoperydyna).

czytaj całość

Herbicydy

Herbicydy stosowane są w rolnictwie do niszczenia chwastów. Występują wśród nich dinitroalkilofenole. Kumulują się w organizmie i ulegają przemianom do aminonitro- i diaminonitropochodnych. Zatrucia przewlekłe charakteryzują się zaburzeniami czynności wątroby. Ogromne znaczenie ma zapobieganie zatruciom. Osoby zatrudnione przy stosowaniu herbicydów powinny znajdować się pod stałą opieką lekarską, a ich czas pracy powinien być ograniczony do kilku godzin. Szczególną uwagę powinno się zwracać na staranne mycie całej skóry. Herbicydy nie powinny być stosowane nawet przy niewielkim ruchu powietrza i gdy temperatura otoczenia przekracza 25°C.

czytaj całość

FARMAKOLOGIA:

a. Działa na ból podobnie jak morfina, z siłą V8-J/io- Okres analgezji trwa krócej niż po morfinie. Uśmierza większość bólów, szczególnie związanych ze skurczami mięśni gładkich, z wyjątkiem kolki żółciowej. Powoduje senność, ale pewne działanie eufory- zujące i zaburzenia pamięci sprawiają, że nie jest to najlepszy środek dla celów premedykacji01. Niepewny w działaniu. Wpływa depresyjnie na ośrodek oddechowy i odruch kaszlu. Wykazuje miejscowe działanie znieczulające. Nie działa na ciało rzęskowe ani tęczówkę. Podwyższa ciśnienie płynu mózgowo-rdzeniowego. Może po- wodowąć lekozależność.

czytaj całość

ADI (Acceptable Daily Intake)

ADI (Acceptable Daily Intake) – termin określający dopuszczalną dawkę dzienną (np. śladów pestycydów). Adsorpcja -jeden z ważniejszych procesów w przyrodzie ożywionej i nieożywionej polegający na powierzchniowym wiązaniu cząsteczek cieczy lub gazów przez cząsteczki ciał stałych.Aeratory (napowietrzacze) – urządzenia używane do napowietrzania, np. gleb, zbitych substancji lub wody.

czytaj całość