Organizm kompensuje kwasicę

Organizm kompensuje kwasicę, zwiększając wydalanie C02 poprzez wzmożoną wentylację płuc oraz wzmagając nerkowe wydalanie jonu wodorowego. Terapia obejmuje dożylną infuzję wodorowęglanu sodu oraz leczenie pierwotnej przyczyny kwasicy. Użycie substancji, takich jak tri (hydroksymetylo) aminom etan (THAM), nie znalazło jeszcze powszechnego zastosowania, mimo iż wielu badaczy wierzy w ich zalety przewyższające wlew wodorowęglanów2.

Wodorowęglan sodu może być podawany: a) jako roztwór 2,74%. Ma on dwukrotnie większą osmolarność niż osocze i zawiera 166 mmol w 500 ml, średnia dawka 200 ml dostarcza 1 mmol na kg mężczyźnie o wadze 60 kg, b) jako 8,4°/o3 roztwór, zawierający 1 mmol w 1 ml, średnia dawka wynosi około 50 ml.

ZASADOWICA METABOLICZNA może pojawić się w następstwie przyjmowania pokarmów zawierających duże ilości wodorowęglanów lub cytrynianów oraz w zwężeniu odźwiernika L utratą kwasów. Organizm kompensuje zasadowicę, zmniejszając wentylację i zwiększając wydalanie wodorowęglanów przez nerki.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>