OPÓR NACZYŃ MÓZGOWYCH

a. OPÓR NACZYŃ MÓZGOWYCH, na który wpływają lepkość krwi (zmniejszona w niedokrwistości), ciśnienie śródczaszkowe, stopień zmian miażdżycowych oraz napięcie ścian naczyń napięcie ścian naczyń zależy natomiast od:

– prężności C02 we krwi, np. wziewanie 5% C02 zwiększa przepływ mózgowy o 75% niższe P co2 (jak w umiarkowanej hiperwentylacji) zmniejsza przepływ mózgowy o 35%,

ciśnienia parcjalnego tlenu we krwi wdychanie 100% tlenu zmniejsza przepływ mózgowy o 12%, wdychanie tylko 10% tlenu zwiększa przepływ o 75%, – nie uważa się już, aby nerwy współczulne miały wpływ na naczynia mózgowe (p. również rozdz. II) b. CIŚNIENIE TĘTNICZE KRWI. W znacznym nadciśnieniu przepływ mózgowy ,nie ulega zwiększeniu. Jednakże istnieje ciśnienie tętnicze, poniżej którego krążenie mózgowe nie może się już utrzymać na odpowiednim poziomie, choć trudno tu podać jakąś konkretną wartość. Duże znaczenie ma przy tym siła ciążenia, jak widać z faktu, że niskie ciśnienie tętnicze może u człowieka w pozycji stojącej doprowadzić do omdlenia uniesienie kończyn dolnych chroni mózg przed tym zjawiskiem.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>