Opioidy

Skutecznie znosi depresję oddychania i śpiączkę powodowaną przez opioidy. Nie przeciwdziała natomiast depresji wywołanej przez eter, cyklopropan, diazepam, tiopen- tal lub inne barbiturany. Pobudzenie oddychania trwa zaledwie 10-15 minut. Po tym czasie może dojść do nasilenia senności, nudności, wzmożenia potliwości itp. Nie jest odpowiednim lekiem dla pacjentów ambulatoryjnych.

Znajduje zastosowanie: 1. W leczeniu zatruć pochodnymi makowca, np. przechodzi przez barierę łożyskową do krwiobiegu płodu. Stosowana również u chorych we wstrząsie, u chorych z rozedmą płuc cierpiących na niewydolność prawokomorową.

-2. W leczeniu depresji oddechowej wywołanej opioidami (dawka 5-10 mg). . W leczeniu lekozależności wywołanej przez morfinę. . W diagnostyce pacjentów, u których objawy chorobowe są zamaskowane przez morfinę.

-5. W położnictwie, do zwalczania depresji oddechowej płodu wywołanej przez morfinę lub petydynę. Dla niemowląt dawka wynosi 0,25-0,5 mg podawana do żyły pępkowej i powtarzana według wskazań104.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>