OIOM

Wśród pacjentów leczonych na OIOM można wydzielić pewne grupy: 1. Pacjenci wymagający zastosowania specjalnych urządzeń dla podtrzymania ważnych dla życia układów, aż do czasu wyleczenia pierwotnej choroby tego układu (np. respirator, sztuczna nerka, rozrusznik serca).

-2. Pacjenci wymagający ciągłego monitorowania (np. pewne przypadki zawału serca). 3. Pacjenci wymagający ścisłego i wyspecjalizowanego nadzoru pielęgniarskiego i opieki (np. powikłane przypadki tracheostomii, pacjent w stanie śpiączki).

Nie powinno się przyjmować na OIOM pacjentów z nieodwracalnym procesem chorobowym. Uważa się, że-liczba łóżek przeznaczona na intensywną terapię powinna wynosić 1% ogólnej liczby łóżek szpitala1. Należy pamiętać, że przewożenie ciężko chorego pacjenta po terenie szpitala może być dla niego niebezpieczne2.

Anestezjolog powinien odgrywać dużą rolę na oddziale intensywnej terapii ze względu na swoją wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu sztucznej wentylacji i resuscytacji. Założenia projektowe OIOM-u3. Optymalna wielkość oddziału wynosi 6-8 łóżek. Zaplanowanie oddziału powinno być elastyczne, aby umożliwić w przyszłości konieczne zmiany. Pożyteczne są ruchome przepierzenia. Na każde łóżko powinno przypadać 25- -30 m2 powierzchni. Wymagane jest centralne zaopatrzenie w tlen, próżnię do odsysania, dobre oświetlenie i urządzenie do mycia basenów. Do każdego łóżka należy doprowadzić 8 gniazdek elektrycznych4.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>