Ogromne szkody w środowisku

o mocy 100 watów świeciła przez cztery godziny. Odzyskując szkło oszczędzamy też surowce. Szkło stanowi około 11% całości odpadów w skali kraju, a jest ono pełnowartościowym surowcem nadającym się do powtórnego przerobu. Ponieważ w Polsce zagospodarowanie odpadów pokonsumpcyjnych stanowi ciągle problem, należałoby stworzyć skuteczny system ich recyklingu. Funkcjonuje on już w niektórych miastach. Niestety nadal wśród opakowań dominują sztuczne tworzywa termoplastyczne, które nigdy nie ulegną rozkładowi naturalnemu. Rosną więc stosy plastikowych butelek, kubków, sztućców, talerzyków, zanieczyszczając nie tylko wysypiska, ale i obrzeża rzek, lasów i strumieni. Na statystycznego Polaka przypada ponad 50 kg tych śmieci, a próby ich utylizacji są dopiero opracowywane. Natomiast co roku miliony ptaków wodnych i ssaków giną po połknięciu drobnych przedmiotów plastikowych. Do barów i kiosków spożywczych, a także niektórych restauracji czy kawiarni, zwłaszcza sezonowych, zakupuje się olbrzymie ilości piankowych kubków i tacek, które po jednorazowym użyciu trafiają na wysypisko, a nie są rozkładane. Niektóre firmy zamiast szklanych butelek wprowadzają aluminiowe puszki, które są wliczane w cenę napoju. Do produkcji aluminium potrzeba dużych ilości energii, powstają także toksyczne odpady. To wszystko, czego pozbywa się Zachód, nie musi trafiać do polskich konsumentów. Nie powinniśmy powtarzać cudzych błędów, choć na pewno możemy skorzystać z doświadczeń.

Ogromne szkody wyrządza się środowisku wylewając do niego zużyty olej silnikowy. Tylko 1 litr oleju silnikowego może zanieczyścić aż milion litrów wody. Wylewany olej wsiąka do ziemi i przenika do zbiornika wodnego, tworząc na jego powierzchni cieniutką powłokę, przez co uniemożliwia natlenianie wód i zabija w nich pożyteczne mikroorganizmy. Bardzo szkodliwe jest też spalanie oleju, gdyż wydzielają się wtedy toksyczne związki, m.in. ołów. Jedynym logicznym rozwiązaniem jest zbiórka zużytych olejów na stacjach benzynowych, w warsztatach, w rafineriach, w celu ich ponownej przeróbki. W Rafinerii Nafty „Jedlicze” powstała specjalna linia technologiczna do przerobu olejów przepracowanych.

Więcej uwagi należy poświęcać obiegom zamkniętym. Uczciwy wynalazca nie może się ograniczyć tylko do produkcji, ale powinien także wskazać, w jaki sposób zagospodarować odpady poprodukcyjne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>