Odpady

Naturalny proces kompostowania przebiega bez dostarczania energii z zewnątrz i odbywa się dzięki pracy mikroorganizmów. Szczególne znaczenie dla gospodarki odpadami ma fakt, że podczas rozkładu organicznego następuje zmniejszenie objętości i masy odpadów o ponad 50%.

Duże problemy stwarza import do naszego kraju różnego rodzaju zużytych przedmiotów powszechnego użytku, jak sprzęt, odzież, opony, samochody. Sprowadza się je do Polski motywując tym, że będą one dalej wykorzystane lub przerabiane. Faktycznie bardzo często nie mają one już żadnej wartości użytkowej. W 1993 roku straż graniczna wstrzymała 1800 transportów z takimi właśnie przedmiotami.

Odpady, których przyroda nie jest w stanie przerobić, gromadzą się i zanieczyszczają środowisko. Nadanie im formy, w której mogą być wykorzystywane, nie tylko rozwiązuje problem zanieczyszczeń, ale również dodatnio wpływa na środowisko

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>