Ochrona biosfery

Nie zawsze uzasadnione stosowanie pestycydów i nawozów sztucznych, często w nadmiernych dawkach, nieprzestrzeganie zasad BHP w rolnictwie i ogrodnictwie oraz nadużywanie leków i środków narkotyzujących powoduje uszkodzenie nie tylko somatyczne, ale i psychiczne.

Pierwszym krokiem zmierzającym do zachowania zdrowia jest ochrona biosfery i jej cząstki, jaką jest człowiek. W wyniku stosowania w rolnictwie niektórych środków chemicznych następuje zakwaszenie gleby i zaburzenie jej składu mineralnego.

Zainicjowano już próby profilaktyki chorób cywilizacyjnych, w których etiopatogenezie istotną rolę odgrywają mikroelementy. W rejonach o znacznej zachorowalności na nowotwory ludzi i zwierząt stwierdza się w glebie i wodzie niskie stężenia jonów magnezu, wapnia i żelaza, a wysokie S02 i ołowiu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>