Niektóre ważniejsze dane iizjologiczne

Niektóre ważniejsze dane iizjologiczne. Zawartość tlenu w powietrzu 20,93%. Zawartość tlenu w powietrzu wydechowym 16,3%. Zawartość tlenu w powietrzu pęcherzykowym 14,2%. Ciśnienie parcjalne tlenu w powietrzu 160 mm Hg (21,3 kPa). Ciśnienie parcjalne tlenu w powietrzu pęcherzykowym 104 mm Hg (13,9 kPa). Ciśnienie parcjalne tlenu we krwi żylnej 40 mm Hg (5,3 kPa). 100 ml krwi zawiera 0,3 ml tlenu rozpuszczonego fizycznie w osoczu. 1 g hemoglobiny łączy się z 1,34 ml tlenu. Całkowita zawartość tlenu we krwi tętniczej 19,8% obj. Wysycenie tlenem krwi tętniczej 97%. Ciśnienie parcjalne tlenu we krwi tętniczej 100 mm Hg (13,3 kPa).

Zapasy tlenu w ustroju. Ilość tlenu dostępną tkankom można obliczyć w następujący sposób: 100 ml krwi tętniczej zawiera 19,8 ml tlenu przy pełnym wysyceniu. Jeżeli rzut serca wynosi 5 l/min, wtedy ilość tlenu dostępna dla tkanek wynosi 19,8X150=990 ml/min.

Rodzaje niedotlenienia. „Brak tlenu nie tylko zatrzymuje maszynę, ale także niszczy ją” (J. S. Haldane). Klinicznie można odróżnić następujące rodzaje niedotlenienia:

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>